Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

07.03.2022

Jedním z velmi důležitých projektů, které jsem realizoval je projekt "Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb".  Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a jeho plánovaný konec je 31. 12. 2022. Schválený rozpočet tohoto projektu je 78 814 047 Kč. 

Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají. 

Dalším dílčím cílem je např. zvýšení znalostí potenciálních klientů, ale i odborníků (lékařů apod.) o významu využívání legálních a kvalitních sociálních služeb. Dále celková kultivace systému a prostředí poskytování sociálních služeb, zvyšování odbornosti poskytovatelů v oblasti kvality sociálních služeb s cílem nastavení kvalitních odborných sociálních služeb a prostředí pro ochranu práv s důrazem na důstojnost osob, které tyto služby využívají.

Tento projekt volně navazuje na projekt "Inovace systému kvality sociálních služeb", který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta.

Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu vnímám zejména přípravu nových a dobrovolných standardů kvality, což byl jeden z mých cílů v rámci tohoto projektu. Sociální služby je totiž potřeba dále motivovat ke zkvalitňování svých služeb, resp. tedy k lepší péči o klienty, ale i zvýšení efektivity veřejných zdrojů. Více se o projektu můžete dozvědět zde