Vzdělání

Své profesní vzdělání jsem zaměřil na oblast sociální politiky, veřejné správy a sociální práce.

  • Karlova Univerzita, Praha - Fakulta sociálních věd (2010 - 2013) - obor Veřejná sociální politika, získaný titul magistr
  • Karlova Univerzita, Praha - Evangelická teologická fakulta (2022) - obor sociální a pastorační práce, získaný titul bakalář
  • Evangelická akademie, Praha - Vyšší odborná škola sociálně právní, získaný titul diplomovaný specialista


Pracovní zkušenosti

Svou profesní kariéru jsem začal jako většina sociálních pracovníků. Vypracoval jsem se od "píky" v neziskovém sektoru, kde jsem začínal jako stážista a dobrovolník v organizaci Dům světla. Prošel jsem si celým provozem, fundraisingem, ale i přímou prací s klienty. Svoji profesní zkušenost jsem využil i ve veřejné správě, kde jsem začínal jako referent na Ministerstvu pro místní rozvoj, dále jako koordinátor plánování sociálních služeb a vedoucí oddělení na Krajském úřadě Středočeského kraje, dále jako ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsem strávil 8 let a připravil reformu financování sociálních služeb, první Národní strategii sociálních služeb nebo sociálního bydlení. Byl jsem jedním z hlavních autorů prvního návrhu zákona o sociálním a dostupném bydlení v ČR, stál jsem za vytvoření první národní ceny sociálních pracovníků a pracovnic Gratias, digitalizoval jsem proces akreditací vzdělávacích programů a mnoho dalšího. 

Vedl jsem malé i velké týmy s více jak 200 zaměstnanci s regionálními kancelářemi po celé zemi. V současné době pracuji jako ředitel sekce sociálních služeb v neziskové organizaci, která se stará o osoby s PAS, má 4 pobočky ve Zlínském, Olomouckém, Jihomoravském kraji a hl. m. Praze. 

Také pravidelně publikuji, angažuji se v prosazování profesního zákona o sociální práci, sociálního a dostupného bydlení, v oblasti lidských práv, ale i v připravovaných reformách sociálních služeb a dlouhodobé péče. Poskytuji odborné poradenství neziskovým organizacím i soukromým korporacím či municipalitám, lektoruji nebo hodnotím nastavení vnitřních procesů a standardů kvality sociálních služeb.


  • ředitel sekce sociálních služeb a dostupného bydlení (2022 - nyní) - Za sklem o.s.

  • ředitel odboru, zástupce náměstka (2014 - 2022) - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
  • vedoucí oddělení interního auditu (2011 - 2014) - Krajský úřad Středočeského kraje
  • koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb (2010 - 2011) - Krajský úřad Středočeského kraje
  • projektový manažer (2009) - Ministerstvo pro místní rozvoj
  • zástupce ředitele, sociální pracovník, koordinátor dobrovolnického programu - Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc (2005 - 2009)
  • ... více se můžete dozvědět na mém profilu na LinkedIn