Videa

Podívejte se na klip Mezinárodní federace sociálních pracovníků.

Tento klip mám velmi rád, jelikož ukazuje různé možnosti a varianty pomoci skrze sociální práci. 


1. 12. 2021 jsem moderoval videokonferenci MPSV a Ministerstva zdravotnictví, která se týkala problematiky očkování proti onemocnění COVID 19. Videokonference se kromě zástupců MPSV zúčastnili, MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví a plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

11. listopadu 2021 v Praze jsem vystoupil na závěrečné konferenci našeho projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II". 

Více se o konferenci nebo projektu dozvíte https://www.budmeprofi.cz/

3. 9. 2020 jsem se účastnil na pozvání Gerontologického institutu diskuzního pléna k tématu: "Život s COVIDem při i po pandemii"

21. 1. 2020 jsem vystupoval v pořadu 90' na programu ČT24 k Tragédii ve Vejprtech, ale také problematice kvality a financování sociálních služeb. 

Pokud se chcete na pořad podívat zde je odkaz

Záznam části konference prvního Fóra sociálních služeb v ČR, které se konalo 1. října 2021 v Praze. Bližší informace naleznete https://www.fss2021.cz/

Já jsem vystupoval v části "Ekonomických dopadů na stárnutí obyvatel vlivem demografického vývoje".

Mezi panelisty vystoupili:

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
proděkan pro vědu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické

Rudolf Špoták
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí


8. 9. 2021 jsem vystupoval na IV. ročníku Fóra rodinné politiky k tématu duhových rodin. 

S jakými problémy či obtížemi bojují lesbičtí a gay rodiče? Existují vůbec nějaké rozdíly, jak stát přistupuje k těmto rodinám oproti rodinám s nestejnopohlavními rodiči? Poskytuje jim dostatečnou ochranu a pomoc včetně všech nástrojů sociální politiky? 

Společně se mnou vystoupili:

  • Václav Mertin, dětský psycholog, katedra psychologie FF, Univerzita Karlova 
  • Tereza Kadlecová, Prague Pride 
  • Olga Nešporová, socioložka a sociální antropoložka, VÚPSV 

Moderovala: Lucia Zachariášová

26. 3. 2020 jsem vystoupil v pořadu Sama Doma v České televizi, kde jsme se věnovali tématu sociálních služeb a problematice stacionářů. 

Pokud se chcete na pořad podívat zde je odkaz

Záznam z další části prvního Fóra sociálních služeb, které se týkalo tématu "Jsou dnes potřeba ústavy?" Mezi panelisty vystoupili:

Mgr. Miluše Horská
předsedkyně Výboru pro sociální politiku, Senát Parlamentu ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Ing. Pavel Šotola
místopředseda Komise Rady pro sociální věci Asociace krajů ČR, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor

Bc. Dagmar Žitníková
předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR


16. 9. 2021 jsem vystupoval společně s kolegyní Melanií Zajacovou v Olomouci na konferenci "QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci?" Náš příspěvek naleznete od 5 hodiny, 14 minuty. 

Jaká je aktuální situace v dalším vzdělávání v sociální práci a sociálních službách? Jaké jsou výzvy a příležitosti v této oblasti? Jak si stojíme v mezinárodním kontextu? Jaké potřeby a strategie mají velcí poskytovatelé sociálních služeb? Jak na tyto otázky odpovídají vzdělavatelé? Jaké záměry má MPSV?

7. 6. 2019 jsem vystupoval na ČT24 v pořadu 90' k tématu financování sociálních služeb. Peněz na sociální služby bude vždy nedostatek, ale o to více je důležité, jak se podílejí na vícezdrojovém financování kraje či obce, ale i zřizovatelé. 

Pokud se chcete podívat na celý pořad zde je odkaz