Projekty

Níže vám představuji projekty, na kterých jsem se významně podílel. Jedná se o projekty podpořené z Evropského sociálního fondu. Všechny projekty měly za cíl navrhnout systémové změny v oblasti sociálních služeb, sociální práce nebo sociálního bydlení. 

Hlavním cílem projektu je profesionalizace výkonu sociální práce II. v České republice, a to prostřednictvím zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků. Dalšími cíli jsou posílení profesní identity a zlepšení mediálního obrazu sociální práce ve společnosti, stejně jako zvýšení povědomí o možnostech sociální práce ve prospěch klientů (i...

Projekt "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (zkrácený název "Podpora sociálního bydlení") si klade za cíl zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu. Tento projekt je takové moje "dítě". Projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a končí 31. 10. 2022....

Jedním z důležitých témat sociálních služeb je mj. transformace ústavní péče. MPSV v této oblasti realizovalo několik pokračujících projektů. Tím posledním byl projekt s názvem "Život jako každý jiný", který byl zahájen 1. ledna 2016 a byl ukončen 30. června 2020. Rozpočet tohoto posledního projektu byl 40 919 862 Kč.

Jedním z velmi důležitých projektů, které jsem realizoval je projekt "Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb". Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a jeho plánovaný konec je 31. 12. 2022. Schválený rozpočet tohoto projektu je 78 814 047 Kč.

Podpora procesů v sociálních službách je název individuálního projektu, jehož realizátorem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Projekt, na kterém jsem se významně podílel byl realizován od 1. 6. 2010 - 31. 12. 2015 s celkovým rozpočtem 76 374 480 Kč. V projektu jsem působil ještě před tím, než jsem působil na MPSV a to zejména v...