Život jako každý jiný

07.03.2022

Jedním z důležitých témat sociálních služeb je mj. transformace ústavní péče. MPSV v této oblasti realizovalo několik pokračujících projektů. Tím posledním byl projekt s názvem "Život jako každý jiný", který byl zahájen 1. ledna 2016 a byl ukončen 30. června 2020. Rozpočet tohoto posledního projektu byl 40 919 862 Kč

Projekt se zaměřoval na systémovou a metodickou podporu transformace, deinstitucionalizace a komunitních služeb. Dále na osvětu v oblasti využívání takového řešení nepříznivé sociální situace lidí s postižením, které bude odpovídat jejich skutečným potřebám a zajistí max. využití jejich schopností a zdrojů v jejich okolí. 

Kromě metodické podpory zřizovatelů v postupné transformaci sociálních služeb a vzdělávání, měl tento projekt za úkol aktualizovat kritéria transformace, které si můžete stáhnout zde

Zajímavou akcí, na kterou bych v souvislosti s tímto projektem chtěl vzpomenout, jsou XIII. Hradecké dny sociální práce. Se sborníkem z této odborné konference se můžete seznámit zde