Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

07.03.2022

Hlavním cílem projektu je profesionalizace výkonu sociální práce II. v České republice, a to prostřednictvím zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků. Dalšími cíli jsou posílení profesní identity a zlepšení mediálního obrazu sociální práce ve společnosti, stejně jako zvýšení povědomí o možnostech sociální práce ve prospěch klientů (i potencionálních). Projekt byl realizován od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2021, s celkovým rozpočtem 47 970 334 Kč. 

Projekt navazoval na stejnojmenný projekt s pořadovým číslem I., z něhož byla na základě zpětné vazby cílové skupiny řada témat přenesena i do tohoto, stejně tak i aktivity. Nově bylo do projektu zařazeno pilotní nastavení modelu sociální práce, zahraniční studijní cesty, databáze sociálních pracovníků, a projekt se také zaměří na podporu publikační činnosti v sociální práci.

Díky tomuto projektu mj. vznikla:

  • první databáze sociálních pracovníků. Databáze je připravena i pro legislativní ukotvení a měla by být využívána, jak pro samotné sociální pracovníky/ce, tak i pro jejich současné či budoucí zaměstnavatele, jelikož obsahuje i systém uznávání kvalifikací. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se zde
  • díky projektu se zrealizovala i moje vize oceňování sociálních pracovníků/nic, tedy národní cena Gratias, která v roce 2022 bude slavit již V. ročník. Více o ceně a oceněných osobnostech zde