Sociální bydlení

07.03.2022

Projekt "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (zkrácený název "Podpora sociálního bydlení") si klade za cíl zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu. Tento projekt je takové moje "dítě". Projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a končí 31. 10. 2022. Rozpočet projektu je 96 004 556 Kč. 

Díky tomuto projektu se opravdu podařilo nastartovat sociální bydlení v ČR. Projekt také reálně pomohl cca 1.300 osobám v bytové nouzi a vystavělo se cca 500 bytů. Tento projekt také poskytuje podporu a pomoc obcím a městům, ale i neziskovým organizacím či občanům, kteří řeší svou bytovou nouzi.

Díky projektu se navázala mezinárodní spolupráce, ale také jsme mohli lépe připravovat různé varianty návrhu systému sociálního bydlení. 

Cílem projektu mj. bylo ověření různých modelů sociálního bydlení v našich podmínkách. Díky tomu se k pilotnímu ověřování systému připojily různě veliké obce a města: Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír.

Projekt přispívá k posílení kompetencí v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb především v oblasti sociální práce na straně klíčových aktérů (ministerstva, obce, sociálně-zdravotní a bytové odbory městských / obecních úřadů, nevládní neziskové organizace (dále jen NNO), úřady práce, akademická sféra atp.). 


Výstupů z tohoto projektu je velmi mnoho, za zmínku stojí např.:

  • vznik interaktivní mapy "housing first", blíže zde
  • vznik Kontaktního centra sociálního bydlení, blíže zde
  • stovky proškolených osob a realizace desítek zajímavých webinářů, více zde
  • a desítky velmi zajímavých publikacích, více zde